Opłata ponoszona u notariusza składa się z kilku części. W zależności od rodzaju dokumentowanej przez notariusza czynności, konieczne może być uiszczenie następujących opłat:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn;
  • opłata stała w sprawach cywilnych (opłata sądowa);
  • taksa notarialna;
  • podatek od towarów i usług.

 W celu ustalenia przybliżonej wysokości opłat prosimy skorzystać z poniższego kalkulatora.

 

 
Czy darowizna jest pierwszą ze strony darczyńcy na rzecz obdarowanego?
Wartość długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy przejmowanych przez obdarowanego
Czy z tytułu dokonania czynności jedna ze stron jest opodatkowana VAT?

Uwaga: Ustalenie wysokości taksy notarialnej oraz innych kosztów dokonane przez kalkulator mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna i wiążąca wysokość opłat może zostać dokonana wyłącznie po skontaktowaniu się z właściwym notariuszem dokumentującym daną czynność.