Zakres treści dostępnych na stronach internetowych prowadzonych dla kancelarii notarialnych został określony w Uchwale Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych.

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych na stronach internetowych podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 90, poz. 631 z 2006 roku, ze zmianami), a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z właścicielem witryny.

Wszelkie utwory będące przedmiotem prawa autorskiego wykorzystane w serwisie należą do ich właścicieli i korzystają z pełnej ochrony prawnej.

Wszelkie treści znajdujące się na stronach internetowych serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny. Treści te nie mogą być uważane za doradztwo lub porady prawne w jakiejkolwiek postaci. Właściciel serwisu sugeruje kontakt z kwalifikowanym prawnikiem, w celu podjęcia odpowiednich decyzji w oparciu o indywidualną sytuację prawną użytkownika. 

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie. 

Informacje i kwoty podane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art.  66 Kodeksu cywilnego.