Dokumentem na podstawie którego notariusz może stwierdzić tożsamość osoby dokonującej czynności prawnej jest:

 1. dowód osobisty
 2. paszport
 3. karta pobytu
 4. polski dokument tożsamości cudzoziemca
 5. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
 6. certyfikat członka załogi statku powietrznego, tzw. "CMC"
 7. dowód tożsamości wystawiony przez Państwo wysyłające, w rozumieniu Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych
 8. legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Więziennej

Dokumenty na podstawie których nie można ustalić tożsamości, przez co są one nieprzydatne w czasie wizyty u notariusza, to:

 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja
 • polski dokument podróży dla cudzoziemca
 •  tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca